to znacznie więcej niż myślisz!
Czy chcesz poznać jego wszystkie funkcje?
Tak
Nie
Inne

Kukiz’15

To partia pod przewodnictwem Pawła Kukiza. Ogłoszone hasło wyborcze: „Polska w Europie, Europa dla Polski” nawiązuje do głównego założenia Kukiza – ażeby wszystkie państwa UE, w tym Polska, były sobie równe oraz by przysługiwały im takie same prawa. Partia Kukiz’15 przypomina o sojuszu z włoskimi oraz chorwackimi ugrupowaniami popierającymi przedstawioną wyżej wizję. Odnosząc się do kwestii polityki wewnętrznej Polski Kukiz postuluje o zwiększenie rzeczywistego wpływu obywateli na to, co dzieje się w państwie. Zapowiada także szeroko rozumianą walkę z korupcją na arenie UE, dofinansowania dla rolników oraz dążenie do podniesienia standardów życia w krajach znajdujących się w trudniejszej sytuacji gospodarczej, ujednolicenie tychże standardów w całej Unii (w tym zarobków).

Głosy
Łączna liczba głosów: 18
6 (33%) 12 (67%)
Wykonanie strony WWW - Devilart